• Her ble det produsert smør. Nå er oljå rykket inn i smørøyet, humrer fra venstre Wiggo Erichsen, Leidulf Heskje, næringsparkens driftssjef Torvald Meland, tidligere meierisjef Jon Halstad og Tine-direktør Kjetil Thu. Jonas Haarr Friestad

Tine ut, oljå rykker inn i smørøyet

Det nedlagte Tine-meieriet på Voll er i ferd med å forvandles til en oljerelatert næringsklynge. Eiendommen overdras nå formelt til selskapet Klepp Næringspark.