Trafikksikkerheten må bli bedre

Omkring 10 meter fra det ene opphøyde gangfeltet i Stokkaveien bor ekteparet Margrethe og Arthur Reinertsen.