Qvigstad benekter lekkasjer

Statsadvokat Qvigstad benekter all kjennskap til de stadige lekkasjene som Stein Viksveen beskylder POT for å stå bak.