Først budskap, så basar!

Fruktkurver står høyt i kurs. Det så vi da Samemisjonen loddet ut sine på Varhaug.