Presset POT fortsatt taus

Spørsmål om Overvåkingstjenestens etterforskning av den spionsiktede journalisten Stein Viksveen møtes fortsatt med taushet i POT. Men presset mot Politiets overvåkingstjeneste øker.