• Omsider bruker de samme spade! Fylkesordfører Janne Johnsen og sandnesordfører Stanley Wirak vil det samme for bussveiene i Sandnes, og for utbygging av Sandnes øst. Egil Ø. Nærland

Nå bruker de samme spade

Enighetsprotokollen vedrørende Sandnes øst samt bussveitraseer i Sandnes ble ikke heftet med en eneste kommentar under fylkesutvalgets møte på Preikestolhytta onsdag.