Bom-labyrint på Jæren

Med linjal og kart og i tanken er jærbuar i desse dagar på reis over Jæren. Gjennom ulike krinkelkrokar er dei i ferd med å finna fram til korleis dei skal kunna kryssa Jæren i bil utan å måtta betala ekstra.