Hvor høyt vil de bygge?

Det er stort politisk flertall for å tillate høyere bygninger i Sandnes, men 17 etasjer skremmer.