Fri saksførstel til Lunds slektninger

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innvilget fri sakførsel til Robert Lunds dødsbo for å anke dommen i røykesaken til Frostating lagmannsrett. Det er likevel fortsatt uvisst om saken blir anket, opplyser familiens talsmann Olaf Lund til NTB.