Barnehageplass koster for mye

Otto Schei har to barn i barnehage. Det fikk ham til å samle inn 370 underskrifter.