Vrien buplikt

SAND: I Suldal er det mange som hareigedomar som dei gjerne vil bu på i feriane, men ikkje året rundt.Stikkordet er buplikt. Denne plikta fører til frustrasjon både hjåkommunetilsette og hjå dei som har eigedom i Suldal.