Kjøpar til Sauda Klubb har trekt seg

DnB Eiendom har enno ikkje fått seld SaudaKlubb. Nyleg fekk Aftenbladet vita at det fanst ein kjøpar tilforsamlingshuset, men vedkomande trekte seg ut i sisteliten.