• Tredjeklassing Mattheo må kanskje hjelpe lillebror og førsteklassing Milo mer med leksene hvis lærrestreiken trappes opp før skolestart og Storhaug skole blir rammet. Mamma Katharina Lærdal Rudjord håper det løser seg. Fredrik Refvem

Uviss skolestart for Milo

Milo Lærdal Rudjord og andre 1. klassinger får møte på skolen første skoledag, selv om det er lærerstreik. Men så kan det fort bli stopp — hvis ikke streiken avsluttes.