• Flere hundre var møtt frem for å ta imot flyet med Per Høyland og Håkon Fosso, nøyaktig 100 år etter Tryggve Grans historiske ferd. Pål Christensen

Glade nordsjøflygere landet trygt

– Tom i hodet men lettet og glad, sier en fornøyd Per Høyland etter å ha landet på norsk jord. Per Høyland og Håkon Fosso er de første som har fløyet over Nordsjøen i et mikrofly.