• Finnøy-ordfører Gro Skartveit. Carina Johansen

Nær halvparten har opplevd taushetsbrudd

Brudd på taushetsplikten og yrkesetiske normer forekommer langt hyppigere i Finnøy enn Sandnes.