• Som en protest har pottemaker Stein Emanuel Simonsen hengt opp plakat med påskriften «Tilfeldigvis åpent» i butikkdøra. Det kommer ikke på tale å bøye seg, sier han. Ove Heimsvik

Han holder «tilfeldigvis åpent»

«Vanligvis åpent» har det vanligvis stått i butikkdøra hos Pottemaker Simonsen i Langgata. Nå har gauken fått en annen lyd.