Svett Riska-fest

Riskadagene ble en fest for små barn og store barn. Ett av de store, sokneprest Bjørn Brakestad, fikk årets aktivitetspris.