Hva med kommunene?

Ordfører Leif Johan Sevland i Stavanger mener at diskusjonen omkring fylkesgrenser og antall fylkeskommuner får for stor betydning.