• Ordførar Mons Skrettingland trur ikkje folk forstår kor store planane for utviklinga i Stokkalandsmarka er. Her er han saman med Ingelin Aarsland Pål Christensen

Kvileskjær i Klepp - storsatsing i Hå

Dersom det fanst ein kommunekonkurranse i å ta opp mest lån, ville Hå suverent passera Klepp og Time den komande perioden. Hå investerer 1,37 milliardar på fire år.