Fra bakeri til fabrikk

Bakeryrket endres. Produksjonen automatiseres og industri— aliseres. Stadig flere jenter tas opp til faget. Nå vil lauget ha kjønnskvotering av menn til utdanningen.