• Thomas Kjørmo Ueland (10) bad politikarane om å lytta til borna på Ombo oppvekstsenter om å behalda skulen. Hilde Anette Ebbesvik

- Plis ikkje legg ned skulen vår

Ti år gamle Thomas Kjørmo Ueland hold sin eigen tale til politikarane der han bad om at skulen på Ombo skal få bli, og politikarane såg ut til å lytta.