Katt satt fast i tre flere dager

Brannvesenet sørget for å få den trygt ned på bakken igjen.