Time-omsorgen skiller seg lite ut

10 av 35 kommuner drev i 1998 sykehjeminntil 20 prosent billigere enn Time.