• Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) er ikke i tvil om at skolene må få mer penger til spesialundervisningen. Anders Minge

Ap vil styrke spesialundervisningen med 14 nye stillinger

Ap setter av ni millioner kroner til å styrke spesialundervisningen i sitt budsjettforslag for 2014. Arnt-Heikki Steinbakk sier dette er starten på en opptrappingsplan.