• Skolegården på Tasta skole brukes aktivt i mattetimen av fra venstre Jens Fisketjøn Otterå, Jesper Oxaas-Dambo, Halima Riaz og flere elever fra 3.trinn. Torstein Lillevik

Slik får elevene nok fysisk aktivitet på skolen

Elevene på Tasta skole oppfyller lekende lett rådet fra Helsedirektoratet om å bevege seg en time hver dag. Ved at de voksne tar noen enkle grep blir aktivitet en naturlig del av skolehverdagen.