• En jobb vil være et sikkerhetsnett for de fattigste tiggerne, mener Torfinn Ingeborgrud (Mdg) Pål Christensen

Vil gi tiggerne jobb

Miljøpartiet De Grønne foreslår å lage et lavterskel arbeidstilbud som alternativ til tigging.