Haukland flomsikres

Alle er fornøyd: Dalane Energi garderer seg mot tusenårsflommen, og grunneierne får en flott tømmervei.