• Strekningen markert med blått skal utvides til fire felt i forbindelse med arbeidene i Sømmevågen og på Flyplassvegen. Google Maps

Fire felt mot Tananger i 2017?

Vegvesenet vil utvida Tanangervegen til fire felt cirka ein kilometer lengre enn det som alt er planlagt, frå Sømmevågen forbi Sola skole til krysset ved Kolnesvegen. Strekninga vil også få ny gang— og sykkelveg.