Overgrepstiltalt slipper forvaring

Gulating lagmannsrett mener at det ikke er nærliggende fare for at mannen som har forgrepet seg på en rekke unge gutter i Klepp kommune, skal gjøre det igjen.