Eramet har ei god miljøsak

Framtida for smelteverket i Sauda avheng av kor mykje kvikksølv ein får sleppa ut. Bedrifta ber om tre kilo per månad. Statens Forurensingstilsyn (SFT) gir permanent utsleppsløyve i slutten av april.