Sjå Nærbø under eitt

NÆRBØ: «Overgrep» kallar tidlegare næringssjef Svein Inge Årrestad planane for Nærbø Torg.