Skarp protest på Forus

FORUS: Daglig leder Solveig Kristiansen i Forus Næringsforum ber politikerne tenke seg om og sørge for at også de private barnehagene uten kommunalt driftstilskudd får levelige vilkår i 2001.