Dobbelfeiring for Sandnes Pro-Service

Dette var en stor opplevelse, utbrøt Jofrid Gudmestad og Greta Marian Hansen, da de fredag mottok fortjenestemedaljer fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel.