• 7500 dekar dyrket jord ble omdisponert til andre formål enn landbruk hvert år mellom 2005 til 2011. Bildet er fra golfbanen på Bærheim, som åpnet i 2004. Pål Christensen

Stadig mindre matjord i Norge

Norge mister matjord tilsvarende tre fotballbaner hver dag, viser en ny oversikt.