• Holmen har mange gater der det ikke skjer noe for gående, mener Kristin Gustavsen, prosjektleder for Kommunedelplan Stavanger sentrum. Carina Johansen

Her er sentrums kjedeligste gater

Vi ser inn mange kontorvinduer og på grå vegger når vi går gjennom Stavanger sentrum. Nå kartlegges gatenes attraktivitet.