• Kari Nessa Nordtun, bystyremedlem fra Arbeiderpartiet i Stavanger, vil at Stavanger Høyre skal ta samme stilling til legers reservasjonsrett som de andre store, norske byene. Carina Johansen

Flere partier går mot reservasjonsretten

Arbeiderpartiet i Stavanger ber ordfører Christine Sagen Helgø (H) ta stilling til spørsmålet om leger skal få lov til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.