Vi blir stadig sykere

Antall sykepengedager per sysselsatt betalt av folketrygden, økte med 15,5 prosent i Rogaland de tre første kvartalene i år. Dette er lavere enn etter første halvår, der økningen var på 17,2 prosent.