Utviklingshemma får bustader i år 2003

Bustadene for psykisk utviklingshemma på Bogafjell kjem eitt år tidlegare enn råd— mannen la opp til i sitt budsjettforslag.