Viksveen: Noen har brukt meg

— Det må ha vært en som har fulgt meg i langtid og lagt ting inn i Lanzes mappe.