Fulle fengsler

Fengslene på Åna og Sandeid er fulle. Belegget er for øyeblikket på over