• 30-40 km/t er ikke dagligdags på E39, men her er tydelig å se hvorfor det gikk så sakte ... Kåre Haneberg

Sånn kan en også gjøre det ....

Han hadde ingen bil til å frakte bildelene sine i, men moped, det hadde han! Ulovlig, sier politiet.