• Nå er det bare å håpe at fremtiden vår, de unge, kan klare å stoppe denne dyremishandlingen, som er satt i system, og attpåtil subsidiert av staten! Frekt er det, sa en engasjert Kari Mills til Aftenbladet. Anders Minge

- Vi krever tomme bur!

NOAHs Fakkeltog mot Pels ble arrangert i hele landet i dag, i Stavanger møtte flere hundre opp for å markere avsky mot pelsoppdrett.