• Sorenskriver Helge Bjørnestad og ordfører Christine Sagen Helgø er enige om at bebyggelsen på jernbaneområdet skal erstattes av et nytt monumentalbygg, der blant annet byens nye tinghus skal finne sin plass. FOTO: Kent Skibstad

Tinghustomta endelig på skinner

Sju år etter at jakten på ny tinghustomt startet, er valget endelig tatt. Det nye Tinghuset skal bygges ved Jernbanestasjonen.