• Launesbruene i 1910. Ukjent

Er de gamle Launesbruene sikre?

I sommer ble de tre jernbanebruene over utløpet av Tengselva utbedret. Men hvorfor kjører togene fortsatt med sakte fart?