Striden om Vågen-utgifter tilspisses

Kommunen og utbyggerne har begynte å snakke om arkitektur og design i Indre Vågen. Men de blir ikke enige om hvem som skal betale for de utvidede friområdene.