Rogaland på røyketoppen

Rogaland ligger på røyketoppen i Norge, viser tall fra Statens tobakkskaderåd. Men aller øverst ligger finnmarkingene.