Skal støyskjerme busstopp

Det hører med til sjeldenhetene at det bråker så mye på et busstopp at omgivelsene må støyskjermes. Slik er det imidlertid ved busstoppet ved Sameiet Gilje Gaard på Hinna.