Lot dyrene spise de døde

Mange mysterier knytter seg til Engelsholmen i Sokndal. Hvorfor ble lik lagt i åpne graver? Ble pestdøde engelskmenn bragt i land fra skip? Skjuler holmen ennå gravskatter?