• Slik så lavvoen ut mandag morgen, da barna kom i barnehagen. privat

Vandaliserte barnehagelavvo

Barna i Hana barnehage hadde gledet seg til å leke i den nye lavvoen. Det fikk de aldri muligheten til.