Køtrengsel får følger

Presset i køen foran skolefesten påMillennium var så ubehagelig at Anette Bjørnsen sløyfet festen.Selv om hun hadde betalt 100 kroner for billetten. Festarrangørenlover bot og bedring.